Emne: Synd
Antall sitater i kategori Synd: 27

Å forby synden er å innby til den.
Å synde er det samme som ikke å gjøre det gode som ligger i vår natur.
Kategori: Thomas Aquinas
De åndelige synder er grovere enn kjødets synder.
Kategori: Thomas Aquinas
De synder dere gjør to og to, må dere betale for én og én.
Kategori: Rudyard Kipling
Den av dere som er uten synd, kan kaste den første steinen på henne.
Kategori: Bibelen
Den som har lov til å synde, synder mindre.
Kategori: Ovid
Det er noe fundamentalt galt med folk som ikke vil bryte noen av de ti bud.
Det finnes bare to slags mennesker: de rettferdige som tror de er syndere, og syndere som tror de er rettferdige.
Kategori: Blaise Pascal
Det kreves både kraft og alvor til en synd.
Kategori: Henrik Ibsen
Du skal hate synden, men elske synderen.
Kategori: Augustin
Fedrenes synder hjemsøkes på barna.
Kategori: Henrik Ibsen
Gamle synder kaster lange skygger.
Kategori: Ukjent Ordtak
Hva ville litteraturen, malerkunsten, teaterkunsten, filmkunsten vært uten synden som inspirasjonskilde?
Hvis det ikke er syndig, er det ikke morsomt.
Kategori: Ukjent Ordtak
Mange mennesker setter heller sin ære i å angre sine synder enn i å unngå dem.
Mange mennesker setter snarere sin ære i å angre sine synder enn å unngå dem.
Med kristelig nestekjærlighet tilgir jeg meg selv mine synder. Særlig de store. De små ser jeg fram til å gjenta.
Kategori: Jens Bang
Om ulven lærer fadervår, jakter han fortsatt på lammet.
Kategori: Ordtak
Synd er blott det: å gjøre urett og unnlate å gjøre godt .
Kategori: Knut Hamsun
Synd løfter én, ved dyd kan andre falle.
Synden er ikke fullkommen før man roser seg av den
Synden er ikke noe vi skal studere, synden er det vi skal holde oss fra.
Kategori: Arne Garborg
Syndens vei er brei, kort og med et høyt gelender
Kategori: Ukjent
Synderene vet ikke, naar deres Omvendelsestime slaar
Kategori: Henrik Wergeland
Syndigheten er selve kjennetegnet på mennesket.
Ved å leve synder vi. Den som ikke vet det, vet ikke hva synd er, men heller ikke hva det er å leve.
Kategori: Alf Larsen
Vi synder ofte slik - som all erfaring har vist til overmål: Med fromme miner og gudelige fakter strør vi sukker på djevelen selv.