Emne: Helligdagen
Antall sitater i kategori Helligdagen: 1

Verken enkeltmennesker eller et folk kan mishandle sine helligdager som vi gjør uten å ta skade på sin sjel.
Kategori: Harry Blomberg