Emne: Konsekvenser
Antall sitater i kategori Konsekvenser: 2

I naturen finnes ikke straff eller belønning - bare konsekvenser.
I naturen finnes verken belønning eller straff - bare konsekvenser.