Emne: Tanker
Antall sitater i kategori Tanker: 45

Å tenke edelt er vanskelig når man bare tenker på å tjene sitt daglige brød.
Alle store tanker kommer fra hjertet.
Bevar tanken enkel når livet er vanskelig.
Kategori: Horats
De fleste har vanskelig for å gjøre to ting samtidig, F.eks lese og tenke.
Kategori: Otto Weiss
De store erobreres og kongers seire er for intet å regne mot virkningen av en eneste stor tanke.
Kategori: Egon Friedell
Den som går inn i en organisasjon, setter kyskhetsbelte på sin tanke
Kategori: Ukjent
Den som ikke setter seg som mål å gjøre tenkning til vane, går glipp av livets virkelige store gleder.
Kategori: Ukjent
Det er bedre å gi avkall på den vakreste tanke enn å uttrykke den dårlig.
Det er en stor synd å drepe en fager tanke.
Kategori: Henrik Ibsen
Det er inga motsetning mellom tanke og kjensle - om begge er til stades.
Kategori: Arnljot Eggen
Det er tanken som gjør det meste.
Kategori: Norsk Ordtak
Det er viktig å ha alle tankene i hodet samtidig.
Kategori: Kristin Halvorsen
En tanke er lett, til den skal skrives med blekk.
Kategori: Ukjent
En tanke kan ikke våkne uten å vekke andre tanker.
Er tanken god, han lever då, for det um mannen døyr ifrå.
For sine tanker blir ingen straffet.
Kategori: Paul Valéry
Gode tanker gir god frukt, skjendige tanker gir skjemt frukt - og mennesket er sin egen gartner.
Kategori: James Allen
Hvor alle tenker likt, tenker ingen meget.
Kategori: Walter Lippmann
Hvordan skal man få folk til å tenke logisk i en verden hvor alle snakker om at solen går ned, når det i virkeligheten er horisonten som hever seg?
Kategori: Oscar Wilde
Hvorfor sitte i egne tanker når det er mye bedre og billigere å sitte i andres.
Kategori: Fredrik Stabel
I disse dagene har jeg følt jeg har måttet holde opptil flere tanker i hodet på en gang.
I ettertanken har tanken nådd sjelen, i omtanken hjertet.
Kategori: Per Roald
I stjernenatten - der banker og lever den evige dag som samler timer og tanker i eterens sarkofag.
Kategori: Sverre Sivertsen
Ikkje noko er kvassare enn odden av ein ny tanke!
Kategori: Olav Duun
Ingenting er så utenkelig som tanken - det måtte i så fall være totalt fravær av tanker.
Kategori: Samuel Butler
Inne i et menneske finnes det et lukket univers av verdier, følelser og tanker. Jeg har ikke adgang til et annet menneskes univers.
Kategori: Karsten Isachsen
Jeg pleide å tenke at hjernen er den mest fantastiske delen av menneskekroppen, men så slo det meg: Hva er det som forteller meg det?
Kategori: Emo Phillips
Jo mer og jo dypere mennesket tenker, desto sparsommere blir det med ordene.
Kategori: Pestalozzi
Lær de unge hvordan de skal tenke, ikke hva de skal tenke.
Kategori: Sidney Sugarman
Man skal freidig udtale sin Tanke, ellers kommer der ikke noget ud af det!
Man skal ha tankene framfor øksa.
Med himmelen omslutter universet meg, men med tanken omslutter jeg universet.
Kategori: Thomas Fossum
Også tanker faller noen ganger umodne fra treet.
Si aldri hva du tenker; omsett ikke en overilet tanke i en handling.
Tanken er en av luftens fugler, og i et bur av ord kan den nok folde ut vingene, men ikke fly.
Kategori: Kahlil Gibran
Tanken gjev uro, tanken gjev sut; endå må du tenkja dine tankar ut.
Kategori: Arne Garborg
Tanken har måkevinger, havet stanser den ikke.
Kategori: Henrik Ibsen
Tanken utgjør menneskets storhet.
Kategori: Blaise Pascal
Tankene har vide veier.
Kategori: Norsk Ordtak
Tanker er mektigere enn en sterk hånd.
Kategori: Sofokles
Tanker kan bare overvinnes av tanker.
Kategori: Epiktet
Tanker tærer fort på handling.
Kategori: Erik Lerdahl
Tenk over hva du sier, så du ikke sier hva du tenker!
Kategori: Ukjent
Universet er så ufattelig at vi må tenke ufattelig tanker for å forstå det.
Kategori: Ukjent
Verden har mange mangler, der mangelen på nytenkning er den største
Kategori: Mikael Gorbatsjov