Emne: Misforståelse
Antall sitater i kategori Misforståelse: 1

Jeg står fast ved alle misforståelsene jeg har forårsaket.
Kategori: Dan Quayle