Alain-fournier

Det finnes ikke noe så farlig som en idé når den er det eneste du har.
Kategori: Idé