Aleksandr Solsjenitsyn

Den eneste erstatning for erfaringer vi ikke selv har, er kunst og litteratur.
Kategori: Erfaring
Litteratur overfører uten tvil fortettede erfaringer fra generasjon til generasjon. Slik blir litteraturen en nasjons levende hukommelse.
Kategori: Litteratur