Astrid Nøklebye heiberg

Mine jevnaldrende og jeg, som er i underkant av 70, har et motto: Det er nå!
Kategori: Alder - antall år