Bhagavadgita

Du har makt over en handling, men aldri over dens frukter.
Kategori: Handling