Camille Flammarion

Man kan med rette si at hvis Gud skapte mennesket i sitt bilde, så har mennesket siden gjort gjengjeld.
Kategori: Gud
Man kan med rette si, at Gud skapte menneske i sitt bilde, så har mennesket siden gjort gjengjeld
Kategori: Selvopptatthet