Charles Higham

Hva er alt dette snakket om likhet? Kvinnen har alltid vært mannen overlegen.
Kategori: Likestilling