Chauncey Depew

En pessimist er en mann som tror at alle kvinner er lettsindige. En optimist er en mann som håper at de er det.
Kategori: Pessimist