Dan Bennett

En pessimist er en optimist som har tenkt seg om.
Kategori: Pessimist