Erich Maria remarque

De aller største pessimister finner man blant tidligere optimister.
Kategori: Pessimist
Pessimisten er et menneske som er bekymret når det ikke er mer han kan bekymre seg over.
Kategori: Pessimist