Erik Dammann

Hastverk er ikke utrykk for en bevisst og aktiv tilværelse, men for uløste problemer og manglende kontroll.
Kategori: Hastverk