F.l. Myhster

Simpelt arbeid er ikke nedverdigende, men å betrakte det som nedverdigende er simpelt.
Kategori: Arbeid