Florence Nightingale

Det arbeide som duger, er det som blir utført av dyktige hender ledet av en klar hjerne og inspirert av et kjærlig hjerte.
Kategori: Arbeid