Francis Herbert bradley

En pessimist er et menneske som er lykkelig når det er ulykkelig.
Kategori: Pessimist