Frank Knight

Akkurat som dyr mister synsevnen når de lever i mørke huler, måtte menneskene miste tenke-evnen i en tilværelse uten mening
Kategori: Meningsfullhet