Hary Stack sullivan

Man informerer bare i den utstrekning man ønsker å bringe videre sine erfaringer.
Kategori: Informasjon