Heinrich Mann

Demokrati er i grunnen anerkjennelsen av at vi sosialt sett alle er ansvarlig for hverandre.
Kategori: Demokrati