Imelda Marcos

Jeg hadde ikke 3000 par sko, jeg hadde bare 1060.
Kategori: Sko