Jack Kerouac

Jeg har ikke hatt tid til å arbeide på flere uker.
Kategori: Arbeid