James B. cabell

Optimisten hevder vi lever i den beste av alle verdener. Pessimisten frykter det er sant.
Kategori: Optimisme