Lars Norén

De fleste menneskers selvbiografi er summen av deres livsløgner.
Kategori: Selvopptatthet