Leo J. bruke

Folk som sier at de sover som et barn, har som regel ingen.
Kategori: Barn
Folk som sier de sover som et barn, er som regel barnløse.
Kategori: Søvn