Leonardo Sciascia

Det er virkeligheten som er pessimistisk.
Kategori: Pessimist