Louie D. brandeis

Retten til å få være alene er den mest omfattende av rettigheter, og den rett som er mest verdsatt av det siviliserte mennesket.
Kategori: Alene