Luis Murschetz

Mange sitater dukker opp om og om igjen. Det er bare underskriften som varierer.
Kategori: Sitater