Mary Wollstonecraft

Jeg ønsker ikke at kvinner skal ha makt over menn, men over seg selv.
Kategori: Likestilling