Pablo Neruda

Alt må bli mellom oss, dag, mellom din klokke og min hemmelighet.
Kategori: Dag