Paul Heyse

Man kjenner en stor ånd på at han kan glemme små krenkelser.
Kategori: Storhet