Robert Neumann

Det finnes mennesker man ikke behøver å parodiere. Det er nok å sitere dem.
Kategori: Sitater