Russel Prowse

Uttrykket demokrstisk sosialist har like mye mening som gravid jomfruelighet.
Kategori: Demokrati