Sally Kempton

Menn definerer intelligens, menn definerer hva som er nyttig, menn forteller oss hva som er vakkert, menn forteller oss til og med hva som er kvinnelig.
Kategori: Likestilling