Spike Milligan

Vi kan ikke bare stå her å glane, folk kunne tro vi var ansatt i kommunen!
Kategori: Arbeid