Stig Järrel

Den har ingen humor som ikke ser det alvorlige i å fylle femti.
Kategori: Alder - antall år