Vauvenargues

De som forakter menneskene, er ikke store.
Kategori: Storhet