Walter Hilsbecher

Hat er alltid selvhat. Man hater sin avmakt.
Kategori: Hat