Henrik Ibsen

Kjærligheten kårer jo i blinde, den velger ei en hustru, men en kvinne.
Jeg vet hva kjærlighet er, jeg leste meget om det kapittel i min ungdom.
Det er handelens gang; det går opp for en og ned for en annen.
Kategori: Kjøp og salg
Det er kjøpt med forlis, det selges med tap.
Kategori: Kjøp og salg
En klok dronning kan virke store ting i landet.
Kategori: Konge
En konge må handle med frie hender, stå alene, ikke ledes, ikke lokkes.
Kategori: Konge
Kongefødsel avler kongeplikt.
Kategori: Konge
Husk at jeg er streng i kravet, fordrer intet eller alt.
Kategori: Krav
Kvindesinn er en utrygg grunn å bygge på.
Kategori: Kvinner
Han var for sterk. Der stod kvinder bag ham
Kategori: Kvinner
Dog se, til slikt behøver vi en kraftig leder - med mot og innsikt nok. Hvor finnes han?
Kategori: Ledelse
Ledende menn kan jeg ikke utstå for min død; - jeg har fått nok av den slags folk i mine dager.
Kategori: Ledelse
Dog stundom enn, som nu i denne time, en lønnlig lengsel ulmer i mitt bryst.
Kategori: Lengsel
Man behøver dog virkelig ikke å gjøre alle og enhver regnskap for hva man leser, og hva man tenker innenfor sine fire vegger.
Kategori: Lese
Også de som leser dikter: de er med-diktende, de er mangen gang mer poesifulle enn dikteren selv.
Kategori: Lese
Fyldigst liv jeg friest skjenker just i versets lenker.
Kategori: Leve
Jeg sitter her og lever, beruset i nuet intet mer jeg krever.
Kategori: Leve
Man skal ei lese for å sluke, men for å se hva man kan bruke.
Kategori: Litteratur
Sjel, vær trofast til det siste, seierens seir er alt å miste, tapets alt din vinning skapte, evig eies kun det tapte.
Kategori: Livet
Stort har jeg mistet,men stort jeg fikk Best var det, kan hende, det gikk som det gikk Og så får du ha takk da, Gud.
Kategori: Livet
Tar De livsløgnen fra et gennemsnitsmenneske, så tar De lykken fra ham med det sammen.
Er det ikke forunderlig hvordan lykken kan føye seg for et menneske?
Kategori: Lykke
Jeg har aldri før visst hva lykke var i livet. Og jeg kan da umulig vise lykken fra meg fordi om den kommer så sent.
Kategori: Lykke
Lykke, det er først og fremst den stille, glade, trygge følelse av skyldfrihet.
Kategori: Lykke
Menneskene river mangt og meget i sønder omkring seg for å komme til lykken.
Kategori: Lykke
Tar De livsløgnen fra et gjennomsnitsmenneske, tar De lykken fra ham med det samme
Kategori: Lykke
Dikt og forbannet løgn.
Kategori: Løgn
Hva skal vi med det fremmede ordet idealer når vi har det gode norske løgner?
Kategori: Løgn
Tar De livsløgnen fra et gjennomsnitsmenneske, tar De lykken fra ham med det samme.
Kategori: Løgn
Det verste et menneske kan gjøre mot seg selv, er å gjøre urett mot andre.
Kategori: Medmenneskelighet
Han var sterk. Det sto kvinner bak ham.
Mennene, barn, er en skrøpelig slekt.
Kategori: Menn
Selv skjeggløs karl er for god til å munnhugges med kvinner.
Kategori: Menn
Gå utenom, Peer!
Kategori: Motgang og medgang
Har De aldri merket det, Hilde, at det umulige - det liksom lokker og roper på en?
Kategori: Mulig og umulig
Hvor løftende dog å sette seg et mål, og drive det gjennom som flint og stål!
Kategori: Mål
Noen må som oftets bukke under - i et skipsbrudd.
Kategori: Nederlag
Norge er et fritt land befolket av ufrie mennesker.
Kategori: Norge og nordmenn
Overkjørt blir vi alle sammen - en gang i livet. Men så får en reise seg opp igjen. Og late som ingenting.
Kategori: Nye muligheter
Onde dager føder onde tanker.
Kategori: Ondskap
Ord er kun sten, er maven tom.
Kategori: Ord
Stryk ikke språkets gamle gloser før du har skapt de nye ord!
Kategori: Ord
Å, la oss ikke være kresne i valg av ord; - ikke på to manns hånd iallfall.
Kategori: Ord
Kan hende jeg seiler min skute på grunn; men så er det dog deilig å fare!
Kategori: Reise
Ferniss og romantikk går av med tiden.
Kategori: Romantikk
De kan lite på mitt råd, for jeg har sanket erfaringer i livets skole.
Kategori: Råd
Samvittighedsfred er en dejlig pude.
Kategori: Samvittighet
Sannhetens og frihetens ånd, - det er samfunnets støtter.
Kategori: Sannhet
Tvert imot!
Kategori: Siste ord
Å skilles - skilles fra deg! Nei, nei, Nora, jeg kan ikke fatte den tanke.
Kategori: Skilsmisse

 1 2 3 4