Ordtak

Om ulven lærer fadervår, jakter han fortsatt på lammet.
Kategori: Synd
Den er tidlig oppe som vaker heile natta.
Kategori: Søvn
Den som vil sove må legge tankene bort med klærne.
Kategori: Søvn
Den som aldri spør, blir aldri klokere enn før.
Kategori: Tale
Der alle taler hører ingen.
Kategori: Tale
Han får lita vita, som ikkje kan teia.
Kategori: Tale
Han får lite vita, som aldri kan teia.
Kategori: Tale
Hjelper ikke mye å være på riktig hylle, hvis man er i feil skap.
Kategori: Talent
Man skal ha tankene framfor øksa.
Kategori: Tanker
Av alle livets goder er tiden det verdifulleste, og dette gode deler vi alle likt.
Kategori: Tiden
En mann har det aldri så travelt, at han ikke kan snakke om hvor travelt han har det.
Kategori: Travelhet
Det er vondt å tru på alle, men det er verre å tru ingen.
Kategori: Tro
Det er betre å tvile før man tror,- enn etterpå.
Kategori: Tro

 1 2 3 4 5