Emne: Nytelse
Andre aktuelle kategorier:
Antall sitater i kategori Nytelse: 1

Første halvpart av livet har vi evnen til nytelse, men ikke sjansen; I siste halvpart har vi sjansen, men ikke evnen.
Kategori: Mark Twain