Emne: Ekumenikk
Andre aktuelle kategorier:
Antall sitater i kategori Ekumenikk : 2

Det er ikke ett som forener oss, men det er en som forener oss.
Kategori: Nathan Søderblom
Mangfoldigheten i gudtjenestelige og andre ordninger utelukker ikke enheten i Kristus.
Kategori: Emil Brunner