Emne: Fellesskap
Andre aktuelle kategorier:
Antall sitater i kategori Fellesskap: 1

Den som trakter etter fellesskap uten konflikt, mister fellesskapet.
Kategori: Jürgen Moltmann