Emne: Kaos
Andre aktuelle kategorier:
Antall sitater i kategori Kaos: 1

Man må ennå ha kaos i seg for å skape en dansende stjerne.