Emne: Forskning
Andre aktuelle kategorier:
Antall sitater i kategori Forskning: 2

Jeg forsket døgnet rundt, om så det gjaldt. Vel vet jeg meget, men jeg vil vite alt.
Man må holde fast ved troen på at det ubegripelige kan begripes, ellers ville man ikke forske.