Emne: Mester
Andre aktuelle kategorier:
Antall sitater i kategori Mester: 1

Betrakter man nærmere en stor mester, finner man alltid at han har nyttet det gode hos sine forgjengere, at det just er dette som har gjort ham stor.