Emne: Misjon
Andre aktuelle kategorier:
Antall sitater i kategori Misjon: 1

Når en kirke slutter å drive misjon, blir den selv en misjonsmark.
Kategori: Kanadisk Mennonite