Emne: Slutte
Andre aktuelle kategorier:
Antall sitater i kategori Slutte: 1

Även om en roman inte slutar bra, så är det i alle fall bra att den slutar.
Kategori: P. Storm