A. H. weiler

Ingenting er umulig for den som ikke behøver å gjøre det selv.
Kategori: Mulig og umulig